, , , ,

Cu(II) Pheophorbide a

595,00 979,00 

Catalog No.: P41182

50mg, 100mg

Cu(II) Pheophorbide a
CAS No.: 19426-70-1, MFCD No.: MFCD22377435, Molecular Formula: C34H32CuN4O5, Molecular Weight: 640.2 , Purity: >95%

gram

0,001, 0,005, 0,01, 0,025, 0,05, 0,1, 0,25, 1000, 2,5, 500, 0,5, 1, 5, 10, 25, 50, 100

Shopping Cart