Protoporphyrin IX

Catalog No.: P562-9, Cas: 553-12-8, Formula: C34H34N4O4

1 g: 169 EUR, 5 g: 689 EUR

N-Methyl Protoporphyrin IX

Catalog No.: NMP576, Cas: 79236-56-9, Formula: C35H36N4O4

5 mg: 230 EUR, 26 mg: 630 EUR

Co(III) Protoporphyrin IX chloride

Catalog No.: Co654-9, Cas: 102601-60-5, Formula: C34H32ClCoN4O4

100 mg: 255 EUR, 250 mg: 460 EUR, 1 g: 950 EUR

Mn(III) Protoporphyrin IX chloride

Catalog No.: MnP562-9, Cas: 120389-54-0, Formula: C34H32ClMnN4O4

250 mg: 310 EUR, 1 g; 680 EUR

Protoporphyrin IX dimethyl ester

Catalog No.: P590-9, Cas: 5522-66-7, Formula: C36H38N4O4

100 mg: 145 EUR, 500 mg: 360 EUR

Protoporphyrin IX disodium salt

Catalog No.: P606-Na, Cas: 50865-01-5, Formula: C34H32N4Na2O4

250 mg: 70 EUR, 1 g: 175 EUR, 5 g: 850 EUR

Sn(IV) Protoporphyrin IX dichloride

Catalog No.: Sn749-9, Cas: 14325-05-4, Formula: C34H32Cl2N4O4Sn

250 mg: 195 EUR, 1 g: 595 EUR

Zn(II) Protoporphyrin IX

Catalog No.: Zn625-9, Cas: 15442-64-5, FormulaC34H32N4O4Zn

25 mg: 110 EUR, 100 mg: 220 EUR, 500 mg: 685 EUR, 1 g; 998 EUR

Ga(III) Protoporphyrin IX Chloride

Catalog No.: P40167, Cas: 210409-12-4, Formula: C34H32ClGaN4O4

50 mg: 385 EUR, 100 mg: 621 EUR

Cu(II) Protoporphyrin IX

Catalog No.: P40769, Cas: 14494-37-2, Formula: C34H32CuN4O4

50 mg: 255 EUR, 100 mg: 355 EUR, 250 mg: 495 EUR

Mg(II) Protoporphyrin IX Dipotassium Salt

Catalog No.: P10270, Cas: 35979-27-2, Formula: C34H30K2MgN4O4

50 mg:335 EUR, 100 mg: 525 EUR

Cr(III) Protoporphyrin IX Chloride

Catalog No.: P40185, Cas: 41628-83-5, Formula: C34H32ClCrN4O4

50 mg: 355 EUR, 100 mg: 560 EUR

Fe(III) Protoporphyrin IX dimethyl ester chloride

Catalog No.: P40311, Cas: 49859-41-8, Formula: C36H36ClFeN4O4

100 mg: 355 EUR